drifting snow ne demek

  1. drifting snow : kar tipisi