dynamic state ne demek

  1. dynamic state : dinamik durum