embrace ne demek

  1. embrace : (birine) sarılma
  2. embrace : kucaklama
  3. embrace : kucaklamak