ethyl nitrite ne demek

  1. ethyl nitrite : etil nitrit