far, distant, remote, Iraq ne demek

  1. far, distant, remote, Iraq : ırak

ırak ile ilgili cümleler

  1. Büyük oğluna miras bırakmak
    Portion to the eldest son
  2. Bana söyler misiniz, hangisi Irak ın gerçek diktatörüydu
    Can you tell which ones were the real dictator of Iraq
  3. bırakmak
    to stop
  4. Irak
    Iraq
  5. Iraklı
    Iraqi