feel one´s oats ne demek

  1. feel one´s oats : amirane tavırlar içinde olmak
  2. feel one´s oats : kıpır kıpır olmak