feeling ne demek

  1. feeling : Duygu

duygu ile ilgili cümleler

  1. güvensizlik duygusu
    a feeling of insecurity
  2. sorumluluk duygusu
    a sense of responsibility
  3. duygulu
    sensitive
  4. karışma duygunluğu
    interference susceptibility
  5. manyetik duygunluk
    magnetic susceptibility