female slave, female servant ne demek

  1. female slave, female servant : halayık