frame synchronization ne demek

  1. frame synchronization : resim senkronizasyon