fully fledged ne demek

  1. fully fledged : tam yetkili