gaiety ne demek

  1. gaiety : neşe
  2. gaiety : neşelilik