geostationary satellite ne demek

  1. geostationary satellite : senkron uydu