gesticulate ne demek

  1. gesticulate : el kol hareketleri yapmak
  2. gesticulate : jestler yapmak