gipsy ne demek

  1. çingene : gipsy
  2. gipsy : gypsy