gladly ne demek

  1. gladly : memnuniyetle
  2. gladly : seve seve