glazed tile ne demek

  1. glazed tile : çini

çini ile ilgili cümleler

  1. Lütfen tekrar geçiniz
    Go through again, please