gloss varnish ne demek

  1. gloss varnish : parlak vernik