good omen, good luck, way, direction ne demek

  1. good omen, good luck, way, direction : uğur

uğur ile ilgili cümleler

  1. Uğurkan Erez bir işkolik
    Uğurkan Erez is a workaholic