gram(me)-rad ne demek

  1. gram(me)-rad : gram rad