ground-air ne demek

  1. ground-air : karadan havaya