had ne demek

  1. had : limit, boundary, end, point, degree, term
  2. have : had

had ile ilgili cümleler

  1. hadi konuşalım
    lets talk
  2. Büyük Hadron çarpıştırıcısı
    Large Hadron collider