harsh ne demek

  1. harsh : sert

sert ile ilgili cümleler

  1. Sıvılaşmış ve sertleşmiş lav arasında bir ağırlık farkı var mı
    Is there a difference in weight between molten lava and hardened lava
  2. Zemin çok sert
    The ground's too hard
  3. sertifikalı referans malzeme
    certified reference material