have a bash ne demek

  1. have a bash : bir denemek