here you are ne demek

  1. here you are : işte

işte ile ilgili cümleler

  1. Her işte bir hayır vardır
    In every work there is a no
  2. koşutzamanlı iştetim
    concurrent operation
  3. girişte geçerleme
    input validation