heredity ne demek

  1. heredity : irsiyet
  2. heredity : kalıtım
  3. heredity : soyaçekim