homebody, domestic ne demek

  1. homebody, domestic : evcimen