honest ne demek

  1. honest : dürüst

dürüst ile ilgili cümleler

  1. Dürüst olmanın önemi
    The importance of being honest
  2. dürüst bir şekilde
    aboveboard
  3. dürüst
    honest