honest, true, genuine, pure ne demek

  1. honest, true, genuine, pure : hilesiz

hilesiz ile ilgili cümleler

  1. hilesiz
    artless
  2. hilesizlik
    artlessness