hydrostatic motion ne demek

  1. hydrostatic motion : hidrostatik hareket