impermeability factor ne demek

  1. impermeability factor : sugeçirmezlik katsayısı