implantation ne demek

  1. implantation : aplikasyon
  2. implantation : implantasyon