impropriety ne demek

  1. impropriety : uygunsuzluk