indecipherable ne demek

  1. indecipherable : okunmaz

okunmaz ile ilgili cümleler

  1. Onun elyazısı okunmaz.
    His handwriting is illegible.