indulge ne demek

  1. indulge : (sakınılması gereken bir şeye) teslim olmak
  2. indulge : isteklerini yerine getirmek