infilling ne demek

  1. infilling : doldurma

doldurma ile ilgili cümleler

  1. doldurma karakteri
    fill character
  2. sıfırla doldurmak
    zerofill
  3. Depoyu doldurmak, biraz benzin almak
    To tank up, to get some petrol