internal shaft ne demek

  1. internal shaft : dihili kuyu