intravenous ne demek

  1. intravenous : damar içi
  2. intravenous : damariçi