isomer separation ne demek

  1. isomer separation : izomer ayırma