jail ne demek

  1. cezaevi : jail
  2. hapishane : jail
  3. jail : gaol