keyless lock ne demek

  1. keyless lock : anahtarsız kilit