laugh ne demek

  1. laugh : gülmek
  2. laugh : kahkaha