lay the groundwork for ne demek

  1. lay the groundwork for : ön hazırlık yapmak