legend ne demek

  1. legend : açıklama yazısı
  2. legend : efsane
  3. legend : gösterge, açıklamalar
  4. legend : ibare

ibare ile ilgili cümleler

  1. den itibaren
    as from
  2. ibaret
    composed of