log frame ne demek

  1. log frame : tomruk katrağı