logging car ne demek

  1. logging car : tomruk vagonu