logic shift ne demek

  1. logic shift : mantıksal kaydırma