loiter ne demek

  1. loiter : aylak aylak dolaşmak
  2. loiter : yolda oyalanmak