lonely ne demek

  1. lonely : kimsesiz
  2. lonely : yalnız (kimse)