loosely ne demek

  1. loosely : gevşek bir biçimde