mail car ne demek

  1. mail car : posta arabası
  2. mail car : posta vagonu